Có 1 kết quả:

cán mín hài wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to harm people and damage property (idiom)