Có 1 kết quả:

cán kù wú qíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cruel and unfeeling (idiom)