Có 1 kết quả:

yǔn luò ㄩㄣˇ ㄌㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 隕落|陨落[yun3 luo4]