Có 1 kết quả:

dān mèn

1/1

dān mèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to faint
(2) to swoon
(3) to lose consciousness