Có 1 kết quả:

dān cán

1/1

dān cán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to destroy