Có 1 kết quả:

bìn liàn

1/1

bìn liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to bury sb