Có 1 kết quả:

bìn zàng

1/1

bìn zàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

mai táng, chôn cất

Từ điển Trung-Anh

funeral and interment