Có 1 kết quả:

bìn chē

1/1

bìn chē

phồn thể

Từ điển phổ thông

xe tang, xe đưa đám

Từ điển Trung-Anh

hearse