Có 1 kết quả:

shā jūn zuò yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sterilization