Có 1 kết quả:

qiào zhì

1/1

qiào zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chitin