Có 1 kết quả:

diàn táng

1/1

diàn táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) palace
(2) hall
(3) temple buildings