Có 1 kết quả:

huǐ sǔn

1/1

huǐ sǔn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

impair, damage