Có 1 kết quả:

huǐ lái xìng

1/1

huǐ lái xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) destructive
(2) crushing (defeat)