Có 1 kết quả:

huǐ miè xìng

1/1

huǐ miè xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) destructive
(2) devastating