Có 1 kết quả:

huǐ bàng

1/1

huǐ bàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slander
(2) libel
(3) to malign
(4) to disparage