Có 1 kết quả:

huǐ chú

1/1

huǐ chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to destroy