Có 1 kết quả:

huǐ chú ㄏㄨㄟˇ ㄔㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to destroy