Có 1 kết quả:

mǔ sāng

1/1

mǔ sāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the death of one's mother