Có 1 kết quả:

mǔ dǎng

1/1

mǔ dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mother's kinfolk