Có 1 kết quả:

mǔ nǚ

1/1

mǔ nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mother-daughter