Có 1 kết quả:

mǔ bǎn

1/1

mǔ bǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bo mạch chủ, bo mạch chính (tin học)

Từ điển Trung-Anh

motherboard