Có 1 kết quả:

mǔ nàn rì

1/1

mǔ nàn rì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(old) birthday