Có 1 kết quả:

mǔ mǎ

1/1

mǔ mǎ

giản thể

Từ điển phổ thông

con ngựa cái