Có 1 kết quả:

měi chù

1/1

měi chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) everywhere
(2) anywhere