Có 1 kết quả:

dú lì

1/1

dú lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

virulence