Có 1 kết quả:

dú zhū

1/1

dú zhū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(virus) strain