Có 1 kết quả:

dú wǎ sī

1/1

dú wǎ sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poisonous gas
(2) stinking fart