Có 1 kết quả:

dú yíng sǎn

1/1

dú yíng sǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fly Amanita or fly agaric (Amanita muscaria)