Có 1 kết quả:

bǐ qiū ní

1/1

bǐ qiū ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Buddhist nun (loanword from Sanskrit "bhiksuni")