Có 1 kết quả:

Bǐ yà dí qì chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

BYD Auto, PRC car company