Có 1 kết quả:

Bǐ shí kǎi kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bishkek, capital of Kyrgyzstan