Có 1 kết quả:

Bǐ lì niú sī shān

1/1

Bǐ lì niú sī shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pyrenees mountains