Có 1 kết quả:

Bǐ lè tuó lì yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pretoria, capital of South Africa