Có 1 kết quả:

Bǐ āi zī bā bó

1/1

Từ điển Trung-Anh

Beelzebub