Có 1 kết quả:

bǐ jī ní

1/1

bǐ jī ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bikini (loanword)