Có 1 kết quả:

Bǐ jī ní Dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bikini atoll, French nuclear test site in South Pacific