Có 1 kết quả:

bǐ jiān ní

1/1

bǐ jiān ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 比基尼[bi3 ji1 ni2]