Có 1 kết quả:

bǐ rè

1/1

bǐ rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

specific heat