Có 1 kết quả:

bǐ rè ㄅㄧˇ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

specific heat