Có 1 kết quả:

bǐ tè quǎn ㄅㄧˇ ㄊㄜˋ ㄑㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pit bull (loanword)