Có 1 kết quả:

bǐ mù yú ㄅㄧˇ ㄇㄨˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flatfish
(2) flounder