Có 2 kết quả:

Bǐ sàbǐ sà

1/2

Bǐ sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pisa, town in Toscana, Italy

bǐ sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pizza (loanword)