Có 1 kết quả:

Bǐ sà Xié tǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Leaning Tower of Pisa