Có 1 kết quả:

pí shī nú

1/1

pí shī nú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Vishnu (Hindu deity)