Có 1 kết quả:

pí lián

1/1

pí lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to adjoin