Có 1 kết quả:

máo náng

1/1

máo náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hair follicle