Có 1 kết quả:

máo xiǎo náng

1/1

máo xiǎo náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

follicle