Có 1 kết quả:

máo xì

1/1

máo xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

capillary