Có 1 kết quả:

máo xì kǒng

1/1

máo xì kǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pore