Có 1 kết quả:

máo zhī wù

1/1

máo zhī wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

woolen textiles