Có 1 kết quả:

máo zhī wù

1/1

máo zhī wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

woolen textiles